Услуги

Професионални обучения

Качествено професионално образование и обучение, което спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и обучаващите институции, на работодателите. За повече информация се свържете с нас.

Счетоводни услуги

Ние Ви гарантираме висококачествени счетоводни услуги на най-ниски цени! Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите, които имат малък обем дейност да оптимизират разходите си за счетоводни услуги.

Европейски проекти

Проектно и управленско консултиране. Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти.

Новини

Професионални обучения от ЦПО „Юнион едюкейшън“ към „Юнион шус“ ООД

На 25.02.2021 г. „Юнион шус“ ООД сключи договор с МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ в качеството си на УО […]

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ПО ПРСР ЗА 2018 Г.

През  2018 г. ще се приемат проекти по: Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Подпомагане на организирането и провеждането […]

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие […]

See all our news

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ