АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ПО ПРСР ЗА 2018 Г.

Posted on Posted in Uncategorized

През  2018 г. ще се приемат проекти по:

  • Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Дата за обявяване на процедурата – Юли 2018 г.;
  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – Април 2018 г.;
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – Януари 2018 г.;
  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – Февруари 2018 г.;
  • Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Април 2018 г.

Свържете се с нас за безплатна консултация и допълнителни подробности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *