Европейски проекти

"ЮНИОН ШУС" ООД е много повече от консултантска фирма - ние даваме цялостни решения - от подготовката до изпълнението: 

 • Проучване за финансиране;
 • Предпроектно проучване;
 • Подготовка на проектна документация;
 • Управление на проект;
 • Съдействие за кредитиране;
 • Изпълнение на проект.

Екипът на фирмата предлага изготвяне на европейски проекти по следните програми:

1. Програма за развитие на селските райони (2014-2020)

 • Подмярка 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства"
 • Подмярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 • Подмярка 6.1 -  „Стартова помощ за млади земеделски производители“
 • Подмярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства"
 • Подмярка 6.4 - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

   2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 • „Добри и безопасни условия на труд”
 • "Ново работно място"

За безплатна консултация се свържете с нас сега!