ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Предстоящи програми:

  1. Разработване на продуктови и производствени иновации;
  2. Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМС;
  3. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите.

За безплатна консултация се свържете с нас сега!