Курс МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА БЪРЗО ЧЕТЕНЕ, УЧЕНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА БЪРЗО ЧЕТЕНЕ, УЧЕНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ

 • Пречки за ефективното учене

 

 • липса на мотивация

Една от главните причини за липсата на мотивация е липсата на крайна цел. Така, че ако ви липсва крайна цел за вашето учене опитайте се да си представите и изградите такава.

 • физически или психически проблеми

Всеки човек в живота си има трудни моменти като: болести, психични разстройства, проблеми в семейството, лични драми и др. Такива трудности биха могли да окажат негативен ефект за вашето учене. Има различни подходи за справяне с тях или за приемане на различен поглед върху тях: това са трансцедентална медитация, служба в обществото, различни философски вярвания, спорт, билки, масажи и др.

 • Непредразполагаща околна среда

Неблагоприятните фактори могат да бъдат: шум, телевизия, телефони, и др. Опитайте се да ги елиминирате доколкото е възможно (изключете телефона и телевизора, спрете Интернет)

 • Концептуални проблеми

Такива трудности възникват когато тематиката на учебния материал ви е малко позната. В следствие може да забавите скоростта си на четене, опитвайки се да разберете материала, но това не е ефективен подход. В тези случаи е добре да се следва органичната техника за учене на Бюзан (BOST)

 • Недостатъчен общ речник

Недостатъчният общ речник също е основна пречка за ефективното учене и скоростното четене. Променяйте вече познати думи като сменяте представките и наставките, така ще увеличите речника си допълнително с около 10 000 думи. Постарайте се да учите всеки ден по няколко нови думи като ги преговаряте през определен период от време. Свързвайте новите думи с визуални образи за да останат в дълготрайната ви памет.

 • Неподходяща скорост на четене

Много хора смятат, че когато четат по-бавно така разбират по-добре материала и го запомнят за по-дълго. Този подход всъщност е контра-продуктивен. По-бързото четене с групиране на думите води до по-добро разбиране на информацията (следвайте техниките за скоростно четене на Бюзан).

 • Предпоставки за ефективно учене

 

 • крайна цел

Опитайте се да разберете защо правите това, което правите и какво искате да постигнете в крайна сметка. Свържете крайната си цел с образ в съзнанието ви създаващ приятни асоциации.

 • околни влияния

А. позиция на тялото

Когато четете се постарайте да сте в седнало положение с изправен гръб следващ извивката на гръбнака. Така циркулацията на кръвта и обмена на кислород между тялото и мозъка ще е по-добра. Трябва да сте седнали, защото тялото ви постоянно дава сигнали на мозъка да е нащрек, ако сте в леглото сигналите са за сън и затова заспивате когато четете там.

Б. Светлинен източник

Светлината трябва да идва отзад по диагонал на рамото ви. За препоръчване е да се чете на дневна светлина, установено е, че слънчевата светлина позволява на мозъка ви да освобождава повече хормони на "добрия човек" така, че е бюрото ви трябва да е в идеалния случай до прозореца. Когато използвате изкуствен източник интензитета не трябва да е нито прекалено слаб нито прекалено силен.

В. Стол и бюро

Вашият стол трябва да е удобен и ергономичен (следващ естествените извивки на тялото) с възможност за коригиране на височината. Бедрата ви трябва да са успоредни на седалката и пода. Столът трябва да не е нито прекалено мек (защото може да се изкушите да заспите) нито прекалено твърд, а облегалката да е изправена.

Височината на бюрото трябва да е около 20 см. над седалката на стола. Най-добре е бюрото да е разположено близо до прозореца за да ви е по-светло докато четете.

Г. Разстояние между очите и учебника - около 50 см. Така ще можете по-лесно да четете цели групи от думи и напрежението върху очите ще бъде по-малко.

Д. Учебни материали под ръка

Всички учебни материали трябва да са ви под ръка за да може да се фокусирате, да се почувствате отпуснати и готови за учене.

Е. Подходящ период от деня

Всеки човек има подходящ момент от деня, когато е най-ефективен. Експериментирайте и вижте кога най-добре учите и се фокусирате.

Ж. Намалете прекъсванията

Постарайте се да елиминирате всички фактори, които биха могли да ви прекъснат по време на ученето - изключете телефони, телевизори, мейл клиенти и др.

З. Спазвайте здравословна диета (без пържени храни, по-малко мазнини и въглехидрати, повече белтъци)

И. Физически упражнения

Тренирайте поне 2 пъти седмично за да може да държите тялото си в добра форма (гимнастика, йога, бягане, плуване, фитнес)

 1. Скоростно четене
  • Вашата скорост на четене (думи на минута)

Стандартно хората четат средно по 200 - 250 думи на момента, при използването на техники за скоростно четене и достатъчна практика скоростта може да достигне 3000 - 4000 думи на минута.

Проверете нормалната си скорост на четене и степен на възприемане чрез тескта и теста по-долу.

окато четете текста , не се стремете към твърде високи или твърде ниски нива на разбиране; целете се в точната степен на възприемане, която обикновено очаквате при четенето на такъв тип материал. Не се тревож ете, че ще получите много нисък резулта т . Не забравяйте, че тази книга е за хора, които искат да подобрят уменията си за четене, и ниският първоначален резултат е нещо не само обичайно, а и очаквано.

Затова не търсете свръхвисоки постижения при възприемането и не се тревожете за резултата.

Подгответе се и прочетете нормално долния текст.

Битката за интелигентност - на фронта на мозъчното усъвършенстване

Нови световни тенденции

Икономическите анализатори следят с голямо внимание десет души от Силициевата долина. Когато се появи дори намек,че един от тях може да се премести от компания 1 в компания 2, световните фондови пазари моментално се раздвижват.

Британската служба за квалификация публикува проучване, според което от водещите десет британски компании 80% инвестират значителни средства и време в обучение, а в десеттенай-изостанали не се инвестират никакви пари за това.

В Минесота проектът за компютърно обучение „Платон“ е повишил умственото ниво на 200 000 ученици.

Въоръжените сили на все повече страни отделят на интелектуалните оръжия толкова внимание, колкото и на физическите бойни умения.

Националните олимпийски отбори посвещават 80% о т времето си за развиване на позитивното мислене, интелектуалната издръжливост и визуалните умения.

О т петстотинте водещи компании на САЩ („форчън 500“) челните пет компютърни фирми са похарчили над един милиард долара за квалификацията на служителите си. Развитието на интелектуалния капитал се е превърнало в главен приоритет, а интелектът е най-твърдата световна валута.

В Каракас д-р Луис Алберто Мачадо стана първият министър на интелигентността в света с политически мандат да увеличи умствената мощ на нацията.

Свидетели сме на огромен скок в човешката еволюция – осъзнаването на самия интелект и свързаното с това разбиране, че той ни дава удивителни преимущества.

Тази окуражаваща новина трябва да се разглежда в контекста на най-важните проблеми, дефинирани о т икономическата общност. През последните 20 години са проведени проучвания сред над 100 000 души о т всички континенти. Двайсетте области, които най-често се споменават като нуждаещи се от подобрения, са:

 1. скорост на четене
 2. степен на възприемане при четене
 3. общи умения за учене
 4. справяне с потока о т информация
 5. памет
 6. концентрация
 7. умения за устно общуване
 8. умения за писмено общуване
 9. творческо мислене
 10. планиране
 11. водене на записки
 12. анализ на проблеми
 13. решаване на проблеми
 14. мотивация
 15. аналитично мислене
 16. избор на приоритети
 17. организиране на времето
 18. асимилиране на информация
 19. започване (отлагане) на ново начинание
 20. намаляване на умствените възможности с възрастта

Всеки от тези проблеми може да се реши сравнително лесно с помощта на съвременните изследвания върху функционирането на мозъка. Тези изследвания включват:

 • функционирането на лявото и на дясното полукълбо
 • мисловни карти
 • свръхскоростно и зонално четене
 • стимулиране на паметта
 • загуба на памет след учене
 • мозъчните клетки
 • умствените способности и възрастта

Функциите на лявото и на дясното полукълбо

Широко известно е, че лявата и дясната половина на мозъка изпълняват различни  интелектуални функции. Кората на лявото полукълбо е свързана предимно с логическото мислене, думите, числата, изреченията, аналитичното мислене, подреждането на информацията; дясното отговаря за усещането за ритъм, цветовите възприятия, въображението, мечтаенето, пространствените взаимоотношения и пропорциите.

Наскоро бе открито, че лявото полукълбо не е „академичната“ половина на мозъка, а дясното - „творческата, инициативната и емоционалната“. Сега знаем, че за успеха както в точните науки, така и в творчеството е необходимо и двете полукълба да функционират в синхрон.

За да създадат шедьоврите си, гении като Айнщайн, Нютон и Моцарт, както и големите таланти в бизнеса комбинират лингвистичните, математическите и аналитичните си умения с въображение и визуални умения.

Мисловни карти

С помощта на тези основни познания за функционирането на нашия мозък хората вече могат да се обучават как да се справят с тези проблеми, с ръст на успеваемост до 500%.

Един от съвременните методи за постигане на такива подобрения са мисловните карти. При традиционните методи за водене на записки, при учене или при подготовка на писмени или устни презентации, за организиране на мислите, при анализ на проблеми, при планиране и творческо мислене се използва стандартното линейно представяне с изречения, кратки списъци от фрази или числово и азбучно подредени понятия. Поради липсата на цвят, визуален ритъм, образност и пространствени връзки тези методи затормозяват мисловните функции на мозъка и пречат на всички гореизброени умствени процеси.

Мисловното картиране, от друга страна, стимулира цялата гама от способности на мозъка. При него в центъра на страницата се поставя изображение, улесняващо запомнянето и творческото генериране на идеи. От това централно понятие във всички посоки се разклонява асоциативна мрежа, отразяваща вътрешната структура на мозъка. С помощта на този подход човек може да подготви лекция за няколко минути вместо за дни; проблемите се решават по-пълно и по-бързо; подобрява се паметта и творецът може да създаде безброй идеи вместо само един ограничен списък.

Свръхскоростно и зонално четене

Като комбинира мисловните карти и новите методи за свръхскоростно и зонално четене (позволяващи скорост от около 10 000 думи в минута и отлично възприемане), човек може да се превърне в „интелектуален командос“. При четене с такава главоломна скорост, създаване на мисловни карти за съдържанието на книгата по глави и обмен на събраната информация с фините методи на мисловното картиране и презентационните си умения четирима или повече души могат за един ден спокойно да възприемат, запомнят и приложат в работата си нова информация, равняваща се на четири пълни книги.

Тези методи се прилагат в многонационалните компании „На биско“ и „Диджитал компютърс“. При тях съответно 40 и 120 висши ръководители се разделят на четири групи. Един човек от всяка група отделя по два часа за бързо прочитане на една от четири предварително избрани книги по икономика. След тези два часа членовете на групата дискутират помежду си разбиранията, тълкуванията и реакциите си към книгата.

После всяка група избира свой представител, който да изнесе задълбочена лекция пред другите три групи. Този процес се повтаря четири пъти и в края на деня всички висши ръководители във фирмата излизат от семинарната зала, обогатени с информация, равняваща се на четири нови книги, и не просто назубрена, а осмислена, анализирана и запаметена.

Този подход може да се използва със същия успех в семейството или при учене за изпити.

Мнемонични методи

Мнемоничните методи (методи за стимулиране на паметта) са измислени още о т древните гърци. Сега знаем, че те се основават на функционирането на мозъка и че когато се използват правилно, могат значително да подобрят паметта.

Те използват принципите на асоциациите и въображението, създавайки вълнуващи, цветни, емоционални и поради това незабравими образи в съзнанието ви.

Мисловните карти всъщност са многоизмерен мнемоничен метод, който използва вродените функции на мозъка да запечатва по-ефикасно информацията.

С помощта на мнемоничните методи бизнесмени се тренират да запомнят трайно до 40 души, които са им били представени, или списъци о т над 100 продукта със свързани с тях факти и дати. Тези методи се прилагат в Центъра за обучение на Ай Би Ем в Стокхолм и са изключително важни за успеха на 17-седмичната основна образователна програма на центъра. Те се използват и в Световния шампионат на паметта през последните пет години, включително от осемкратния световен шампион и рекордьор Доминик О'Брайън.

Все повече хора осъзнават, че преди да започне обучение, човек трябва да се научи как да учи. Ето защо много от най-прогресивните международни организации сега правят мнемониката задължителна част о т курсовете си. Простите сметки показват, че ако за обучение се инвестират 1 000 000 лири и 80% от наученото бъде забравено в рамките на две седмици, това е чиста загуба на 800 000 лири.

Забравяне на наученото

Степента на забравяне след учене достига драстични пропорции. След едночасово учене се наблюдава слабо покачване на количеството запомнена информация, защото мозъкът интегрира новите данни. Следва рязко спадане, при което след 24 часа до 80% о т запаметената информация може да се загуби.

Тенденцията е същата независимо от времето за учене. Така при тридневен курс почти цялата информация е забравена една-две седмици след завършването му.

Последствията са обезпокоителни: ако една международна компания харчи 50 милиона долара годишно за обучение и няма създадена подходяща програма за затвърждаване на знанията, само няколко дни след края на обучението 40 милиона долара вече са загубени. С достатъчно разбиране за ритъма на запаметяване това забравяне може не само да се избегне, а и хората да се обучават по такъв начин, че да се увеличи процентът на наученото и запомненото.

Мозъчната клетка

Мозъчната клетка се превърна в нова граница за човешкия стремеж към познание.

Всеки от нас има 100 милиарда мозъчни клетки, образуващи мрежа със смайващо голям брой връзки помежду им.

На базата на вродената ни способност да интегрираме и манипулираме милиарди данни учените заключават, че подходящата подготовка на феноменалния ни биокомпютър би ускорило и увеличило неимоверно способността ни да решаваме проблеми, да анализираме, да набелязваме приоритети, да творим и да общуваме. Биокомпютърът ни е способен да реши само за секунда онова, за което на свръхкомпютъра на Ай Би Ем „Съмит“ (най-бързият в света за момента и струващ 200 милиона долара) ще му бъдат необходими месеци.

Умствените възможности и стареенето

„Умират!“ - това е обичайният отговор, който ще получите на въпроса „Какво става с мозъчните клетки, когато остареем?“.

И обикновено бива изречен с невероятен и изненадващ ентусиазъм. Една от най-хубавите новини на съвременната наука за мозъка, съобщена от д-р Марион Даймънд от Калифорнийския университет, е, че няма никакви доказателства за загуба на мозъчни клетки в хода на стареенето при здрави, водещи активен живот хора.

Точно обратното - изследванията показват, че ако мозъкът се използва и тренира, сложната мрежа от взаимовръзки в него се разраства, т.е. човек става по-интелигентен.

Обучението на хора между 60 и 100 години показва, че във всяка област на умствената дейност може да се направят статистически достоверни и трайни подобрения.

Намираме се в зората на безпрецедентна революция – голям скок в развитието на човешкия интелект.

В личен план, в образованието и в бизнеса, информацията от психологични, неврофизиологични и образователни лаборатории помага за решаването на проблеми, които досега се приемаха за неизбежна част от процеса на стареене.

Като прилагаме знанията си за отделните функции на мозъка, като отразяваме вътрешните процеси под формата на мисловни карти, като използваме вродените елементи и ритми на паметта и като прилагаме познанията си за мозъчните клетки и възможностите за постоянно умствено усъвършенстване през целия ни живот, става ясно, че войната за интелекта може да бъде спечелена.

 

СПРЕТЕ ХРОНОМЕТЪРА!

Време: ______ минути

Изчислете скоростта си на четене в думи за минута, като разделите броя на думите в този откъс (а именно 1647) на времето (в минути), за което сте го прочели.

Думи за минута = брой думи/време

Запишете резултата в празното място отдолу:

Думи за минута :________

Тест: Възприемане

За всеки въпрос заградете „Вярно“ или „Грешно“ или отбележете верния отговор.

 1. 80% от водещите британски компании инвестират значителни средства в обучение.

Вярно/Грешно

 1. Какъв процент от времето си посвещават националните олимпийски отбори, за да развиват позитивно мислене, умствена издръжливост и визуални умения?
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 80%
 1. Първият човек, назначен за министър на интелигентността, е:
 • д-р Марион Даймънд
 • д-р Луис Алберто Мачадо
 • Доминик О’Брайън
 • Платон
 1. Числата са функция предимно на лявото полукълбо.

Вярно/Грешно

 1. Гении като Айнщайн, Нютон, Сезан и Моцарт имат такива успехи, защото комбинират:
 • числа с логика
 • думи с анализ
 • цвят с ритъм
 • анализ с въображение
 1. При мисловните карти поставяме в центъра:
 • изображение
 • дума
 • нищо
 • винаги дума и изображение
 1. С помощта на новите методи за свръхбързо и зонално четене човек може да постигне нова скорост от:
 • 500 думи в минута
 • 1000 думи в минута
 • 10 000 думи в минута
 • 100 000 думи в минута
 1. Двете фирми, които са формирали интелектуални екипи за бързо усвояване на книги, са:
 • Ай Би Ем и „Кока-Кола“
 • „Диджитал“ и „Набиско“
 • „Набиско“ и „Майкрософт“
 • Ай Би Ем и Ай Си Ел
 1. Мнемоничните методи произхождат от:
 • Англия
 • Древния Рим
 • Древна Гърция
 • Платон
 1. След едночасово учене се наблюдава:
 • краткотрайно повишаване на запомнената информация
 • изравняване нивото на запомнената информация
 • кратък спад на запомнената информация
 • рязко спадане на запомнената информация
 1. Двайсет и четири часа след учене човек забравя следния процент от наученото:
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 1. Броят на мозъчните клетки е:
 • 1 милион
 • 1 милиард
 • 1 милион милиона
 • 100 милиарда
 1. Компютърът „Съмит“ на Ай Би Ем се доближава до изчислителните възможности на мозъка.

Вярно/Грешно

 1. Д-р Марион Даймънд е доказала, че:
 • няма сведения за загуба на мозъчни клетки при стареенето на здрави, водещи активен живот хора
 • няма сведения за загуба на мозъчни клетки при човешкото стареене
 • няма сведения за загуба на мозъчни клетки при стареенето на хора под 40-годишна възраст
 • има сведения за частична загуба на мозъчни клетки при здрави хора, водещи активен живот
 1. С подходящо обучение може да се постигнат статистически достоверни и трайни подобрения в интелекта на хора до:
 • 60 години
 • 70 години
 • 80 години
 • 90 години

Проверете отговорите си отдолу. Разделете резултата на 15 и го умножете по 100, за да получите процента на текстовъзприемане.

Възприемане:_________ от 15

________ %

За да разберете къде се намирате спрямо средностатистическия читател, вижте долната таблица. В нея са представени данните за скоростите на четене и възприемане о т „слаб“ до „1 на 1000“.

 

 • Пречки за скоростното четене: спиране, връщане, застиване

 

 • Няколко думи наведнъж (централно и периферно зрение)

Опитайте се да четете по няколко думи наведнъж като използвате и периферното си зрение. Упражнение, което може да ви помогне е да фиксирате определена дума в средата на текста и да се опитате с периферното си зрение да видите няколко думи от ляво и дясно на нея, също така отдолу и отгоре на нея, да се опитате да видите и номера на страницата. Допълнително упражнение е и увеличаване окото на съзнанието описано по-подробно в книгата на Бюзан.

 

 • Двуредово / многоредово/ обратно проследяване

Това е техника, при която вие четете по 2 реда едновременно използвайки централното и периферното си зрение. Когато имате необходимата тренировка същия подход може да използвате за повече редове и за обратно проследяване.