„Подкрепа за предприемачество“

Posted on Posted in Uncategorized

Процедурата „Подкрепа за предприемачество“ е насочена към организации, които имат капацитет да подготвят лица като им предоставят обучения и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, с цел впоследствие тези лица да подготвят бизнес планове и да стартират самостоятелна стопанска дейност.

Основните цели са:

Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.04.2017 г. 17:30 часа.

За повече информация и изготвяне на проект се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *