АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ПО ПРСР ЗА 2018 Г.

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

През  2018 г. ще се приемат проекти по: Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Подпомагане на организирането и провеждането […]

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие […]

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на […]