Център за професионално обучение „Юнион Едюкейшън“

Центърът за професионално обучение "Юнион Едюкейшън" към Юнион Шус ООД е лицензиран от НАПОО на 16.01.2017 година. В момента предлагаме обучения по цяла професия и/или по част от професия в следните специалности:

  • Земеделец – професионално направление растениевъдство и животновъдство – код 621, професия фермер – код 621060, специалност земеделец – код 6210601, степен на професионална квалификация – втора
  • Полевъдство - професионално направление растениевъдство и животновъдство – код 621, професия растениевъд – код 621030, специалност полевъдство – код 6210302, степен на професионална квалификация – втора
  • Агроекология - професионално направление растениевъдство и животновъдство – код 621, професия агроеколог – код 621140, специалност агроекология – код 6211401, степен на професионална квалификация – трета
  • Екология и опазване на околната среда - професионално направление технологии за опазване на околната среда – код 851, професия еколог – код 851010, специалност екология и опазване на околната среда – код 8510101, степен на професионална квалификация – трета
  • Оперативно счетоводство – професионално направление счетоводство и данъчно облагане – код 344, професия оперативен счетоводител – код 344030, специалност Оперативно счетоводство – код 3440301, степен на професионална квалификация – трета
  • Бизнес – администрация - професионално направление секретарски и административни офис дейности – код 346, професия офис мениджър – код 346010, специалност Бизнес администрация – код 3460101, степен на професионална квалификация – трета
  • Организация на хотелиерството - професионално направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – код 811, професия хотелиер – код 811010, специалност Организация на хотелиерството – код 8110101, степен на професионална квалификация – трета
  • Организация на туризма и свободното време - професионално направление пътувания, туризъм и свободно време – код 812, професия организатор на туристическа и агентска дейност – код 812010, специалност Организация на туризма и свободното време – код 8120101, степен на професионална квалификация – трета
  • Продавач – консултант – професионална направление Търговия на едро и дребно – код 341, професия Продавач - консултант – код 341020, специалност Продавач – консултант – код 3410201, степен на професионална квалификация – втора

За безплатна консултация се свържете с нас сега!