Обучения с кредити за педагогически специалисти, одобрени от МОН

Представяме на Вашето внимание одобрените програми на Юнион едюкейшън за обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.

 

Курс: Методи и техники за бързо четене

За безплатна консултация се свържете с нас сега!